УПА “Поліська Січ” не брала участі у погромі олевських євреїв (укр/eng)

???????????????????????????????Єврейський сайт «Історія єврейських громад в Україні»http://jewua.org/olevsk/ поширює неправдиві та спотворені факти про Голокост євреїв у Олевську, посилаючись на пропагандистську писанину відомого американського «дослідника» Джареда Макбрайта. (Jewish site “The History of Jewish Communities in Ukraine”  propagates false and distorted facts about the Holocaust of Jews in Olevsk, referring to the writing of the famous American researcher Jared McBride).
Зокрема у розділі «Голокост» повідомляється, що перед окупацією Олевська німецькими військами 5 серпня 1941 року, учасники формування “Поліська Січ” атакували Олевськ і вчинили єврейський погром. Це не відповідає дійсності. Насправді УПА “Поліська Січ” лише 15 серпня!!! 1941 року витіснила з Олевська загін червоних партизанів (260 осіб) на чолі з начальником райвідділу НКВД т.Лапшиним та комісаром – секретарем райкому КП(б)У Возбранним, який був утворений у липні 1941 року Житомирським обкомом КП(б)У в Олевському районі із завданням диверсійно-підривної діяльності. Про це пише у “Хроніці Поліської Січі”, що надрукована у газеті “Гайдамака” 21.09.1941р. поручник Омелянів.

???????????????????????????????По-друге, у статті спотворено картину розстрілу 535 олевських євреїв 19 листопада 1941 року. Зокрема, у ній сказано, що у знищенні їх взяли участь 60 козаків “Поліської Січі” і два старшини. Але в архівному документі мова іде про те, що (зауважте!!!) “капітан Гічке (німець) насильно мобілізував для екзекуції над євреями двох старшин і 60 демобілізованих!!! козаків “Поліської Січі”, що докорінно міняє картину. Ба більше, сайт замовчує, що напередодні знищення євреїв 18 листопада 1941 року рада старшин УПА “Поліська Січ”рішуче засудила використання німецькою військовою адміністрацією українців в екзекуціях єврейської меншини.

Ukrainian Insurgent Army  “Sich of Polissia” did not take part in the massacre of the Olevsk JewsJewish site “The History of Jewish Communities in Ukraine” http://jewua.org/olevsk/ propagates false and distorted facts about the Holocaust of Jews in Olevsk, referring to the writing of the famous American researcher Jared McBride.In particular, in the section “Holocaust” it is reported that before the occupation of Olevsk by the German troops on August 5, 1941, members of the Polissya Sich formation attacked Olevsk and committed a Jewish massacre. This is not true. In fact,  Ukrainian Insurgent Army  “Sich of Polissia” only in August 15 !!! In 1941, forced out from Olevsk  red partisans (260 people) was headed by the head of the district administration of the NKVD, T. Lapshin and the commissar-secretary of the district committee of the KP (b) U Vozrannym, that was formed in July 1941 by the Zhytomyr Regional Committee of the KP (b) U in  Olevsk district with the task of sabotage and subversion.  The officer of the Omelyanov wrote about this in the Chronicles of the  Sich of Polissia, which was published in the newspaper “Haydamak” on September 21, 1941.

Secondly,in the article is distorted the picture of the shooting of 535 Olevic Jews on November 19, 1941. In particular, it’s written that 60 Cossacks of  Sich of Polissia and two elders were involved in their destruction. But in the archival document it is said that (note !!!) “captain Gichke (German) forcibly mobilized for the execution of two elders and 60 demobilized Jews! Cossacks ” Sich of Polissia”, which fundamentally changes the picture. Moreover, the site says that on the eve of the extermination of Jews on November 18, 1941, the Board of Elders of  Ukrainian Insurgent Army  Polissya Sich strongly condemned  using of the German military administration of Ukrainians in the execution of the Jewish minority.

ПО ЦІЙ ТЕМІ:
Єврейсько-совєтський пропагандистський чортополох (укр/eng);


Про автора Iван Oльховський

журналіст, дослідник української історії, видавець
Опубліковано у НеПідшите | Теґи: , , , , , , . | Додати в закладки: постійне посилання на публікацію.
Comments:

Напишіть відгук